TECHNOLOGIA

projekty technologiczne Piotr Piątek Kielce

TECHNOLOGIA - projekty technologiczne

Co to jest projekt technologiczny

 

Projekt technologiczny

 

Projekt technologiczny jest bardzo ważnym elementem planowanej inwestycji (sklepu, gastronomii, gabinetu lekarskiego itd.) z uwagi na to, że jest podstawą do wydania pozytywnej opinii właściwych organów inspekcji państwowych w zakresie higieniczno-sanitarnym(Sanepid), weterynaryjnym (Inspekcjia Weterynaryjna), ppoż, BHP.

Projekt technologiczny stanowi wytyczne dla poszczególnych branż projektowych (budowlanej, instalacji wod-kan, wentylacyjnej, elektrycznej).

W części graficznej (rzut pomieszczeń) pokazuje prawidłowy układ pomieszczeń i ciąg technologiczny(droga od surowca do wyrobu gotowego), jak również lokalizację poszczególnych urządzeń, punktów wodnych itp.

W części opisowej podaje wytyczne co do rodzaju wykończenia pomieszczeń (ściany, sufity, posadzki), wytyczne do wentylacji, instalacji wod-kan., instalacji elektrycznej, zagospodarowania odpadów itp.